top of page

Sz2000 

Az Sz2000 rendszer ápolást-, gondozást nyújtó intézmények szakmai szoftvere. Célja az intézmény várakozóival, ellátottaival, a kapcsolódó egészségügyi és egyéb dokumentációkkal, a gyógyszerekkel, a gyógyszerrendelésekkel valamint a gyógyszerkészlettel kapcsolatos információk nyilvántartásának elősegítése. A rendszer alkalmas  az ellátottak éves belső egészségi vizsgálati eredményeinek vezetésére, valamint az adott ellátotthoz köthető beutalók és leleteredmények készítésére, tárolására, nyilvántartására alkalmas az ellátott gondozási adataival megalapozott analitika automatikus generálásra, a kapcsolódó pénzügyi manőverek és azok eredményeinek, az egyenlegben való megjelenítésére alkalmas az intézményhez, vagy az ellátottak egyéni pénzkezeléséhez kapcsolódó nyilvántartás vezetésére.

Az Sz2000 - gyógyszerrendelést támogató programrésze - az

a 53/2007. (XII.7.) EüM rendelet alapján, 2343-5/2008. számú  2008.05.23 keltezésű határozatában

MEGFELELŐ

minősítéssel látta el.

További célok közé tartozik – a felhasználókkal szorosan együtt működve – a:

 

  • jogszabályi változások folyamatos követése

  • a statisztikai adatszolgáltatás megkönnyítése

  • a napi munkafolyamat meggyorsítása, egyszerűsítése (pl: receptnyomtatás, azonnali készletinformáció, automatikus napi gyógyszerkiadás, automatikus levelezés etc.)

 

"PACK" 

 

A programcsomag célja, a cég teljes  – vevőkhöz és beszállítókhoz kapcsolódó  – informatikai rendszerének átfogása, mely kapcsolható cég ISO rendszerében alkalmazott előírásokhoz és a cég által dokumentált minőségjavító és logisztikai fejlesztésekhez.

 

További cél – a tárolt adatok gyors elérhetőségével / visszakereshetőségével, valamint a cég teljes tevékenységét átfogó és a részlegek közötti adatáramlás on-line voltával –  a cég piaci pozícióját, versenyképességét javítani.

 

A célok közé tartozik – a felhasználókkal szorosan együtt működve – a:

 

  • jogszabályi változások folyamatos követése

  • a statisztikai adatszolgáltatás megkönnyítése

  • a napi munkafolyamat meggyorsítása, egyszerűsítése

bottom of page