top of page

Az Sz2000 - gyógyszerrendeléshez használandó - szoftvert az

a 53/2007. (XII.7.) EüM rendelet alapján, 2343-5/2008. számú 2008.05.23 keltezésű határozatában

MEGFELELŐ

minősítéssel látta el.

Általános, az "Sz2000" programcsomagra jellemző adatok:

 • A GDPR elveinek megfelelő adattárolási mód az ellátottak és a felhasználók adataira vonatkozóan

 • GDPR elvek betartására vonatkozó figyelmeztetések a felhasználók részére a szükséges outputokon

 • Jelszavas védelem, mező és műveleti szintekkel

 • A módosítás dátumának és a módosító kódjának tárolása, naplózása

 • Magyar nyelvű hibaüzenetek

 • Magyar nyelvű on-line help és PDF alapú kézikönyv

 • A szótárállományban lévő kódolt adatok

 • A felhasználó igényeinek legmegfelelőbb színösszeállítás kiválasztásának és tárolásának lehetősége

 • Lakó és gyógyszernyilvántartó funkciók:

 • Elsődleges célja az intézmény lakóival és gyógyszereivel kapcsolatos nyilvántartások elősegítése.

Főbb állományai, és nyilvántartási lehetőségei:

 

 • Lakótörzs

 • Gyógyszertörzs

 • Magisztrális készítmények

 • Egyéni gyógyszernyilvántartó

 • Gyógyszerfelírás listára és receptre

 • Gyógyszer-mozgások központi készlet

 • Gyógyszer-mozgások saját készlet

 • Távollévők törzse

 • Gyógyszerelszámolás (SzCsM 6/2002)

 • Várható gyógyszerkltsg.kalkulációja

 • ATC-törzs

 • Szótár-állomány

 • BNO-törzs

 • FNO és HBCS törzsek

Ellátottak és várakozók kezelésével, automatikus levelezésével kapcsolatos funkciók:

Fő célja a várakozók és az ellátottak nyilvántartásának támogatása, a várakozókkal és az ellátottakkal kapcsolatos visszatérő levelezési feladatok egyszerűsítése, a  GDPR előírásainak megfelelő nyilatkozatok nyomtatási lehetőségeket is biztosítva.

A program egyik előnye, hogy az aktuális évi jövedelmi adatok berögzítése után – figyelembe véve az aktuálisan érvényben lévő minimumnyugdíj  adott ellátási módra vonatkozó százalékértékét – megállapítja az új személyi térítési díjat a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően. Több, mint 20 beépített automatikus levél, (köztük az "Értesítés a személyi térítési díjról") nyomtatását és az iratanyagok PDF irattározását is megvalósíthatják a felhasználók!

Főbb állományai:

 • Várakozók-törzse

 • Ellátottak-törzse

 • Intézményi törzs

Vizsgálatok- és tervek adatai:

A vizsgálati alapstátusz rögzítési lehetősége mellett, a vizsgálatok, a vizsgálatokhoz kapcsolódó leletek, a gondozási, valamint az ápolási dokumentációk elektronikus formában történő vezetése, PDF formátumú tárolása, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő gondozási és ápolási tervdokumentáció vezetéséhez egy elektronikus forma biztosítását valósítja meg az alábbi törzseket kezelő programrész.

Főbb állományai:

 • Vizsgálati alapstátusz

 • Vizitek

 • Leletek (beutalók, majd a visszaérkezett leleteredmények tárolása)

 • Gondozási dokumentáció

 • Gondozási anamnézis

 • Egyéni gondozási / Egyéni fejlesztési terv, illetve Rehabilitációs program

 • Gondozási lap

 • Ápolási dokumentáció

 • Ápolási anamnézis

 • Ápolási terv

 • Ápolási dekurzuslap

Analitika:

Az egyéb analitikai nyilvántartás mellett az ellátotti analitikát nagyrészt automatikusan (távollétek átvezetése és a távollét okozta díjkorrekció automatikus átvezetése, gyógyszerköltség átvétele és automatikus előírása) valósítja meg ez a programrész.

Főbb állományai:

 • Dolgozók törzse

 • Partnerek törzse

 • Egyéb analitika

 • Ellátotti analitika

Listák, kimutatások, statisztikák:

A programrész segítségével számos lista készíthető el, megfelelő jogosultság esetén.

Programképernyő:

bottom of page